Toki + earring boxed set (Small)

$80.00
  • Toki + earring boxed set  (Small)

Bone Toki Manaia with paua inlay 8.5 x 2.5cm
Bone earrings with paua inlay

Boxed